--- ---
K.H様
Moto-Guzzi GRISO 8V
 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □